Over Motortje.nl

Motortje.nl is een jong bedrijf dat zich richt op de verkoop van gebruikte motoronderdelen. Alle aangeboden producten voldoen aan de door Motortje.nl gestelde eisen; electrische onderdelen functioneren 100% (dit wordt door Motortje.nl getest), alle mechanische delen voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen en bij kuipdelen staat een duidelijke omschrijving indien er bijzonderheden zijn. Indien u bij Motortje.nl bestelt dan bent u er van verzekerd zijn dat uw bestelling snel en doeltreffend wordt afgehandeld.

Afrekenen kan bij Motortje.nl middels overschrijving of Ideal. Zodra het te betalen bedrag op de rekening van Motortje.nl is bijgeschreven wordt het gewenste onderdeel binnen één werkdag verstuurd en uw pakket wordt door PostNL op de aangegeven ontvangstlokatie afgeleverd. Indien dit onverhoopt niet lukt, ontvangt u van Motortje.nl zo snel mogelijk bericht hierover.

Motortje.nl is altijd op zoek naar gebruikte motoren, mocht u in het bezit zijn van een motor en u wilt deze verkopen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen middels email of telefoon.

 

Retourname is mogelijk indien er op advies van Motortje.nl een onderdeel is besteld wat uiteindelijk niet geschikt blijkt te zijn voor uw motor. Indien er een onderdeel wordt besteld voor een andere motor dan aangegeven door Motortje.nl, wordt dit niet door Motortje.nl retour genomen. Alle retour genomen producten worden eerst door Motortje.nl geïnspecteerd, indien deze defect of beschadigd zijn vindt er geen restitutie plaats. Electronische artikelen zijn uitgesloten van retourname. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper.